☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Herb Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Środa 17.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akty prawa miejscowego

Uchwała Nr III/8/98 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Przasnyskiego

Uchwała Nr VI/45/99 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Przasnyszu

Uchwała Nr VI/46/99 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Podstawowej Szkoły Specjanej w Przasnyszu w sześcioklasową Podstawową Szkołę Specjalną w Przasnyszu

Uchwała Nr XXIII/147/2000 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie Statutu Powiatu Przasnyskiego cz. 1 cz. 2

Uchwała Nr XXVI/169/2001 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczneo-Pedagogicznej w Przasnyszu

Uchwała Nr XXVIII/180/2001 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Przasnyskiego

Uchwała Nr XXX/195/2001 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Przasnyskiego

Uchwała Nr XXX/196/2001 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przasnyskim

Uchwała Nr XXXII/205/2001 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przasnyskim

Uchwała Nr XXXIII/208/2002 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXXIV/221/02 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym, ośrodkom szkolno-wychowawczym, ośrodkom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania i internatom

Uchwała Nr XXXVII/255/2002 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 września 2002 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, ul. Szkolna 4

Uchwała Nr II/8/2002 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Przasnyskiego

Uchwała Nr II/24/2002 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie powiatu przasnyskiego

Uchwała Nr VI/45/03 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia placówki kształcenia praktycznego - Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu

Uchwała Nr VII/51/03 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/19/99 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Przasnyszu

Uchwała Nr VIII/58/03 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Powiatu Przasnyskiego cz. 1 cz. 2

Uchwała Nr VIII/59/03 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata

Uchwała Nr 60/05 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28września 2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne

Uchwała Nr XXII/166/05 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim i odrębnego dodatku dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski

Uchwała Nr XXIII/175/05 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego

Uchwała Nr XXIII/176/05 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu Szkoły Policealnej

Uchwała Nr XXIII/177/05 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie przekształcenia szkoły dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Chorzelach

Uchwała Nr XXIII/178/05 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przasnyskim

Uchwała Nr XXVIII/220/2005 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim i odrębnego dodatku dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi oraz szczegółwe warunki ich przyznawania i wypłacania, wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski

Wytworzył:
Radosław Waleszczak
Udostępnił:
Marek Chrzanowski
(2005-10-31 10:39:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Olszewski
(2006-02-07 11:10:16)
 
 
ilość odwiedzin: 7257479

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X